Badania jakościowe w praktyce

Qualitative research in practice

2021Z

Kod przedmiotu72S2-BJP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Creswell, J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, 2013 2) Barbour R., Badania fokusowe, WN PWN, 2011 3) Silverman, D., Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, 2010 4) Silverman, D., Interpretacja danych jakościowych, WN PWN, 2012 5) Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, 2004 6) Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, WN PWN, 2011 7) Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, WN PWN, 2013 8) Banks M. , Materiały wizualne w badaniach jakościowych, WN PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi