Cybersocjologia

Cybersociology

2022Z

Kod przedmiotu72S2-CYB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Castells, Manuel, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2008 2) Filiciak, Mirosław (i inni), Młodzi i media, Warszawa: SWPS, 2010 3) Pietrowicz, Krzysztof, Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenie i przeobrażenia dyscypliny , Bydgoszcz: Epigram, 2016 4) Jenkins, Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa: WAiP, 2007 5) Nowak, Jakub, Polityki sieciowej popkultury, Lublin: Wyd. UMCS, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi