Człowiek przyszłości

Human of the future

2021Z

Kod przedmiotu72S2-CZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Yuval Noah Harari, "Sapiens. Od zwierząt do bogów", PWN, 2018 2) Yuval Noah Harari, "Homo deus. Krótka historia jutra", Literackie, 2018 3) T. Cantelmi, "Technopłynność. Człowiek w epoce internetu. Technopłynny umysł", Bratni Zew, 2015 4) (red.) Marek Ziółkowski, "Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości", Wyd. Fundacji Humaniora, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi