E-biznes

E-business

2022L

Kod przedmiotu72S2-EBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Yochai Benkler, Bogactwo sieci, Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 501 2) Amir Hartman, John Sifonis, John Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, 2001, s. 361 3) Allan Afuah, Christoper L. Tucci, Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, 2003, s. 545
Literatura uzupełniająca
Uwagi