Etnologia i komunikacja międzypokoleniowa

Intergenerational ethnology and communication

2022Z

Kod przedmiotu72S2-EKM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, 2000 2) M. Krajewski, Generacje rzeczy, t. LXXIV/z3, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012 3) W. Wrzesień, Jednostka - rodzina - pokolenie: studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, UAM Poznań, 2003 4) D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010 5) M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, t. 9/5, "On the Horizon", 2001 6) J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi