Filozoficzne koncepcje zmiany

Philosophical concepts of change

2021Z

Kod przedmiotu72S2-FKZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Horkheimer M., Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, w: J. Łoziński (red.), Szkoła frankfurcka, t. cz. 1, Kolegium Otryckie, 1987 2) Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia, PWN, 1994, s. 19-59 3) Oakeshott M., Racjonalizm w polityce, w: tenże, Wieża Babel i inne eseje, Aletheia, 1999 4) Welzer, Zabijanie dziś. Ekozabójstwa, w: Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010 5) Ten C.L., Konstytucjonalizm i praworządność, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, R.E. Goodin, F. Pettit (red.), Książka i Wiedza , 2002 6) Müller J.-W., Co to jest populizm?, Wydawnictwo Krytyki Polistycznej, 2017 7) Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: tenże, Teologia polityczna i inne pisma, Znak_Fundacja im. S. Batorego, 2000, s. 191-250 8) D’Ancona M., Postprawda, Wydawnictwo Krytyki Polistycznej, 2017 9) Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, wiele wyd., rozdz. I, http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=32291, wiele wyd., wiele wyd. 10) Bradley H., „O co w tym wszystkim chodzi?” Bycie mężczyzną w XXI wieku, w: taż, Płeć, Sic!, 2008 11) Rawls J., Liberalizm polityczny, WN PWN, 1998, s. 194‒225 12) Bookchin M., Droga do celu, w: tenże, Przebudowa społeczeństwa, Bractwo Trojka, 2009, s. 164‒198 13) Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Wydaw. UW, 2007, s. 21-45 14) Abramowski E., Związki przyjaźni, http://lewica.pl/?id=26666&tytul=Edward-Abramowski:-O-zwi%B1zkach-przyja%BCni, wiele, wiele 15) Singer P., Równość dla zwierząt?, w: tenże, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003, s. 65‒88 16) Standing G., Prekariat, w: tenże, Prekariat. Nowa. Niebezpieczna klasa, PWN, 2014, s. 40‒53, 55‒ 17) Hannam J., Feminizm, Zysk i Ska, 2010 18) Sepczyńska D., O osobliwości filozofii polityki, t. 56, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” , 2011, s. 275-301 19) Berlin I., Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Cztery eseje o wolności, PWN, 1994, s. 178-195, 2 20) Rawls J., Teoria sprawiedliwości, WN PWN, 1994, s. 12-37
Literatura uzupełniająca
Uwagi