Filozoficzne i socjologiczne aspekty wizualności

Philosophical and sociological aspects of visuality

2022L

Kod przedmiotu72S2-FSAW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Berger J., O patrzeniu, Aletheia, 2009 2) Berger J., Sposoby widzenia, Aletheia, 2008 3) Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (red.), Fotospołeczeństwo, Znak, 2012 4) Drozdowski R., Krajewski M., Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, bęc zmiana, 2010 5) Drozdowski R., Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Zysk i S-ka, 2009 6) Frąckowiak M. Olechnicki K. (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, bęc zmiana, 2011 7) Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, 2003 8) Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcja przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, WAiP, 2009 9) Gillian R., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, WN PWN, 2010 10) Sikora S., Fotografia. Między symbolem a dokumentem, Świat Literacki i Instytut Sztuki PAN, 2004 11) Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, 2005 12) Flusser V., Ku filozofii fotografii, Aletheia, 2015 13) Rouille A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas, 2007 14) Toscani O., Reklama uśmiechnięte ścierwo, Delta W-Z, 2007 15) praca zb., Fotografia XX wieku, Taschen, 2004 16) Potocka M., Fotografia, Aletheia, 2010 17) Marien M., 100 idei, które zmieniły fotografię, TMC, 2012 18) Stiegler B., Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Universitas, 2009 19) Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, 2012 20) Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna, Universitas, 2010 21) Koetzle H.-M., Photo icon. The story behind the picture, Taschen, 2005 22) Gonzales-Miranda E., Quindos T., , Projektowanie ikon i piktogramów, d2d.pl, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi