Futurologia i futurystyka

Futurology

2021L

Kod przedmiotu72S2-FUF
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) James Harkin, "Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach", Znak, 2010 2) Stanisław Lem, "Fantastyka i futurologia", t. I-II, Literackie, 1989 3) Stanisław Lem, "Summa technologiae", Lubelskie, 1984 4) Alfred Bonisch, "Futurologia - jej funkcje i cele", Ossolineum, 1969 5) (red.) A. Kucner, P. Wasyluk, R. Sierocki, "Trendy. Interpretacje i konfrontacje", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Filozofii, 2018 6) A. Kononiuk. J. Nazarko, "Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości", Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi