Interdyscyplinarne aspekty ekonomii

Interdisciplinary Aspects of Economics

2021Z

Kod przedmiotu72S2-IAE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cliggett L., Wilk R.R., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 2011 2) Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, elementy teorii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, 1999 3) Gorazda M., Filozofia ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków , 2013 4) Kuciński K., Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2010 5) Sedláček T., Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa , 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi