Krytyczna analiza danych i treści sieciowych

Critical analysis of online data

2022Z

Kod przedmiotu72S2-KAD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Van Dijk, T., Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2004 2) Wodak, R., Krzyżanowski, M. (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa: Łośgraf, 2011 3) Silverman, D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2012 4) Kozinets, V.R., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2012 5) Jemielniak, D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2012 6) Schutt, R. C. O'Neil, Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań, Warszawa: Helion, 2015 7) Szczęsna, E. (red.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Kraków: Universitas, 2015 8) Celiński, P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin: Wyd. UMCS, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi