Kultura pracy zespołowej

Teamwork culture

2022Z

Kod przedmiotu72S2-KPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, PWN, 2005, s. 200 2) P. Grice, Logika i konwersacja, nn, 1979 3) Lencioni Patrick, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie, MT Biznes, 2005, s. 252
Literatura uzupełniająca
Uwagi