Marketing miejsc

2022Z

Kod przedmiotu72S2-MAR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy marketingu
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPodmioty marketingu terytorialnego. Budowa strategii marketingowej jednostek osadniczych. Analiza słabych i mocnych stron jednostki osadniczej. Instrumenty kreowania wizerunku regionu. Pamiątka regionalna. Logo i herb. Slogan reklamowy. Narzędzia promocji miast i regionów.
Opis wykładówGeneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego. Adresaci działań marketingu terytorialnego (rynki wewnętrzne i zewnętrzne). Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym. Tworzenie wizerunku miast i regionów.
Cel kształceniaPrzedmiot przedstawia problematykę marketingu jednostek przestrzenno-administracyjnych oraz zakres i sposoby wykorzystania koncepcji marketingowych w odniesieniu do strategii rozwoju miast i regionów
Literatura podstawowa1) Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Businees, 2007 2) Magdalena Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006
Literatura uzupełniająca1) Tadeusz Markowski, wyd. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania, Marketing terytorialny, 2006r., tom 2) Aleksander Stefan Kornak, wyd. Comer , Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, 1997r., tom 3) Jacek Michalak, Zbigniew Warzocha, Marta Achramowicz, wyd. Wyd. Politechniki Koszalińskiej , Olsztyn jako miasto niewykorzystanych szans, 2011r., tom , 107-126s. 4) Jacek Michalak, wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 824. Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu, Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu, 2014r., tom 35, 39-48s.
Uwagi