Myślenie projektowe (warsztat )

Design thinking (workshop)

2021L

Kod przedmiotu72S2-MPOJ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) IDEO, Design Thiinking for Educatorrs, IDEO, 2012 2) Brenner W., Design Thinking for Innovation, Springer, 2016 3) Lawson B., How Designers Think, Architectural Press, 2005 4) Kumar V., 101 Design Methods, Wiley, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi