Nowe trendy w kulturze

New trends in culture

2021L

Kod przedmiotu72S2-NTK
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, WAiP, 2007 2) T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, PWN, 2018 3) red. M. Bartosik-Purgat, Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, PWN, 2017 4) M.J. Penn, K. Kinney Zalesne, Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, 2009 5) J.F. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, NCK, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi