Nowe trendy społeczne i demograficzne

New social and demographic trends

2021L

Kod przedmiotu72S2-NTSD
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kucner, A., R. Sierocki, P. Wasyluk (red.), Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Olsztyn: Wydział Humanistyczny UWM, 2018 2) Szlendak, T. i K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2017 3) Filiciak, M. (i inni), Młodzi i media, Warszawa: Wyd. SWPS, 2010 4) Naisbitt, J., Megatrendy, Poznań: Zysk i S-ka, 1997 5) Krzysztofek,K. i M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wyd. UŚ, 2005 6) Fihel, A. i M. Okólski, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 2012 7) Gladwell, M., Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Kraków: Znak, 2009 8) Harkin, J., Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Kraków: Znak, 2010 9) Vejlgaard, H., Anatomia trendu, Kraków: Oficyna Wolters Kluwer , 2008 10) Penn, M. J., Kinney Zalesne E., Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, Warszawa: MT Biznes, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi