Praktyczna analiza trendów (warsztat)

Practical analysis of trends (workshop)

2021L

Kod przedmiotu72S2-PAT
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vejlgaard H, Anatomia trendu, Wolters Kuwers Business, 2008 2) Kononiuk A., Nazarko J, Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwers Business, 2014 3) Harkin J., Trendologia, Znak, 2010 4) Kumar V., 101 Design Methods, Wiley, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi