Przetwarzanie informacji w analizie trendów (warsztat)

Informations research in analysis of trends

2021Z

Kod przedmiotu72S2-PIAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marzena Świgoń, Zarządzanie wiedzą i informacją, Olsztyn: Wydaw. UWM, 2012 2) Red. M.Kowalska, T.Wojewódzki, Infobrokerstwo, Gdańsk: Wydaw.Ateneum, 2015 3) Veslava Osińska, Wizualizacja informacji, Toruń: Wydaw.UMK, 2016 4) Marzena Świgoń, Informatologia w analizie trendów [W:] Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Olsztyn: WH UWM, 2018 5) Els Dragt, How to research trends, Amsterdam: Bispublishers, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi