Projektowanie społeczne (warsztat)

Social design (workshop)

2022Z

Kod przedmiotu72S2-PROJS
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania jako podstawa projektowania User Experience, WN PWN, 2015 2) Mason H., Mattin D., Luthy M., Dumitrescu D, Beat accelerating customer expectations with trend Driven Innowation, Wiley, 2015 3) Wiktorska-Święcicka A., Moroń D., Klimowicz M.,, Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, 2015 4) Mootee I., Design Thinking for Strategic Innowation, Wiley, 2013 5) Rosińska M., Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, bęc zmiana, 2010 6) Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wyd. Krakter, 2013 7) praca zb., My i oni. Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty, bęc zmiana, 2014 8) http://5a5f89b8e10a225a44ac-ccbed124c38c4f7a3066210c073e7d55.r9.cf1.rackcdn.com/files/pdfs/news/IDEO, Design for Social Impact, Ideo, 2015 9) b.aut., Social Design , http://www.plateforme-socialdesign.net/en, brw 10) Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM AB, 2017 11) IDEO (T. Brown, J. Wyatt), Design Thinking for Social Innovation, https://www.ideo.com/news/design-thinking-for-social-innovation, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi