Projektowanie usług

Service design

2021Z

Kod przedmiotu72S2-PROJU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania jako podstawa projektowania User Experience, WN PWN, 2015 2) Mason H., Mattin D., Luthy M., Dumitrescu D, Beat accelerating customer expectations with trend Driven Innowation, Wiley, 2015 3) Wiktorska-Święcicka A., Moroń D., Klimowicz M.,, Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, 2015 4) Mootee I., Design Thinking for Strategic Innowation, Wiley, 2013 5) Rosińska M., Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, bęc zmiana, 2010 6) Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wyd. Krakter, 2013 7) praca zb., My i oni. Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty, bęc zmiana, 2014 8) http://5a5f89b8e10a225a44ac-ccbed124c38c4f7a3066210c073e7d55.r9.cf1.rackcdn.com/files/pdfs/news/IDEO, Design for Social Impact, Ideo, 2015 9) b.aut., Social Design , http://www.plateforme-socialdesign.net/en, brw 10) Gehl J., Miasta dla ludzi, RAM AB, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi