Praktyka zawodowa

Work placement

2022L

Kod przedmiotu72S2-PRZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, Regulamin praktyk na WH UWM w Olsztynie, brak, 2020, s. 5 2) bra, Regulaminy i instrukcje obowiązujące w danej fimie/organizacji, brak, 2020 3) brak, Literatura zalecana przez opiekuna praktyk w miejscu praktyk, brak, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi