Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1

MA seminar and MA thesis 1

2021Z

Kod przedmiotu72S2-SMPD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wrycza-Bekier J., Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Septem, 2011 2) Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, 2009 3) Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, 2005 4) Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu, 2015 5) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 2015 6) ---, Zarządzenia rektora UWM w Olsztynie oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego w zakresie procedur dyplomowania (antyplagiat, APD)., ---, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi