Specjalistyczny warsztat językowy

Linguistic workshop

2021Z

Kod przedmiotu72S2-SWJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Wybrane bieżące publikacje z zakresu kultury masowej i analizy trendów , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi