Trendy edukacyjne z elementami tutoring

Educational trends with elements of tutoring

2022L

Kod przedmiotu72S2-TEET
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żylińska Marzena, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazna mózgowi, Wyd. Nauk. UAM, 2013 2) Robinson Ken, Kreatywne szkoły, Element, 2017 3) Kaczmarzyk Marek, Szkoła neuronów, Dobra Literatura, 2017 4) Walker Timothy, Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Wyd. Literackie, 2017 5) Juul Jasper, Kryzys szkoły, MiND Dariusz Syska, 2014 6) Czekierda P., Fingasz B., Szala M., Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi