Technologie informacyjne w analizie trendów

Technologies of information in an analysis of trends

2021Z

Kod przedmiotu72S2-TIAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komputery i internet, https://pl.khanacademy.org/partner-content/code-org/computers-and-the-internet?ref=resume_learning, Khan Academy, 2020 2) Podstawy stron internetowych, https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/html-css, Khan Academy, 2020 3) Maciriwski A., E-marketing w praktyce, Helion, 2014 4) Meadows D.H. , Myślenie systemowe, Helion, 2020, s. 1-65 5) Stockman S., Kręć filmy, które wciągają, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi