Trendy w produkcji żywności i żywieniu (warsztat)

Food and foodproduction trends (workshop)

2021L

Kod przedmiotu72S2-TPZZ
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czasopisma branżowe, np. Przemysł Spożywczy, Trends in Food Science&Technology, dowolne, ostatnie 5
Literatura uzupełniająca
Uwagi