Translatorium

Translatorium

2022Z

Kod przedmiotu72S2-TRANS
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczęsny A., Kozłowska Z., Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium, PWN, 2018 2) Cambridge University Press, https://dictionary.cambridge.org/, Cambridge University Press, Online 3) Bakhtiari K., How Will The Pandemic Change Consumer Behavior, Forbes, 2020 4) Marr B., The Smart Cities Of The Future: 5 Ways Technology Is Transforming Our Cities, Forbes, 2020 5) Malacoff J., Where the Body-Positivity Movement Stands and Where It Needs to Go, Shape, 2018 6) Morgans J., Your Addiction to Social Media Is No Accident, Vice, 2917 7) BBC, Millennials, baby boomers or Gen Z: Which one are you and what does it mean?, BBC, 2017 8) Deloitte, 2021 Global Marketing Trends, Deloitte, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi