Współczesne koncepcje i scenariusze rozwoju społeczego

Contemporary concepts and scenarios of social development

2021L

Kod przedmiotu72S2-WKS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jelonek A.W., Tyszka K., Koncepcje życia społecznego, SCHOLAR, 2001 2) Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tredycyjnych do informacyjnych, UŚ, 2005 3) Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, OFICYNA EKONOMICZNA, 2000 4) Kononiuk A., Nazarko J. , Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, OFICYNA, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi