Wizualne i semiotyczne podstawy komunikacji

Visual and semiotical bases of communication

2022L

Kod przedmiotu72S2-WSPK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Ajdukiewcz, Język i poznanie, PWN, 1984, s. 400 2) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, 2012, s. 400 3) R. Barthes, Podstawy semiologii, nn, 2007, s. nn 4) P. Guirraud, Semiologia, nn, 2012 5) G. Hardy, Podręcznik projektantów logo, nn, nn 6) B. Bergstrom, Komunikacja wizualna, nn, nn 7) I. Jeffrey, Jak czytać fotografię, nn, nn
Literatura uzupełniająca
Uwagi