Architektura systemu teleinformatycznego państwa

2019L

Kod przedmiotu2473N1-ASTP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaISO/IEC 15408-3: Technologie informacyjne. Techniki bezpieczeństwa – kryteria oceny bezpieczeństwa informacji. Wymagania zapewnienia bezpieczeństwa.; Kowalewski M i inni, Aspekty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, IŁ,Warszawa, 2005; Strategia szerokopasmowego dostępu do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-20013, MT, W-wa, 2007. ; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2005 Nr 171 poz.1433 z późn. zm.)
Literatura uzupełniająca
Uwagi