Bezpieczeństwo teleinformatyczne

2018L

Kod przedmiotu2473N1-BTEL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaMichał Szychowiak, Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Materiały dydaktyczne MiMUW, Warszawa, 2006; dostęp online (wazniak.mimuw.edu.pl). W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003 J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001 N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004 S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997 W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi