Budowa i zarządzanie projektem teleinformatycznym

2018Z

Kod przedmiotu2473N1-BZPT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, 2009 2) Philips J., Zarządzanie projektami IT, Helion, 2005 3) Chatfield C., Johnson T., Microsoft Office Project 2003, Wydawnictwo RM, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi