Budowa i zarządzanie projektem teleinformatycznym

2018Z

Kod przedmiotu2473N1-BZPT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLock D., 2009, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa Philips J., 2005, Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice Chatfield C., Johnson T., 2004, Microsoft Office Project 2003, Wydawnictwo RM, Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi