Etyka urzędnika

Civil service ethics

2017L

Kod przedmiotu2473N1-ETYKU
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza treści kodeksów etycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych
Opis wykładówpojęcie, przedmiot i funkcje etyki, etyka zawodowa, deontologia zawodów prawniczych, zasady etyki prawniczej, europejskie i polskie kodyfikacje etyczne w zakresie dobrej administracji, etyka służby cywilnej
Cel kształceniaNabycie przez studentów umiejętności w zakresie oceny relacji etycznych zachodzących w instytucjach publicznych oraz rozumienie roli kodeksów etycznych w funkcjonowaniu instytucji publicznych
Literatura podstawowa1) Kowalewski S., Etyka zawodowa w administracji , -, 2001
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, Etyka, -, 2001
Uwagibrak