Fakultet

2018Z

Kod przedmiotu2473N1-FAK3
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Jarzęcka-Siwik, T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, (6 wyd.) Warszawa 2012 (należy uwzględniać najnowsze wydanie). Instytucje prawa rodzinnego, red. nauk. J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014. M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tablice, testy, (2. wyd.), Warszawa 2012. , NIK, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi