Fakultet

2018L

Kod przedmiotu2473N1-FAK4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogumił Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi