Fakultet

2019Z

Kod przedmiotu2473N1-FAK5
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jim Chronister, Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, cd schools, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi