Konstytucyjny system organów państwa

2018Z

Kod przedmiotu2473N1-KSOP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaL. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014. M.Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca
Uwagi