Komputerowo wspomagane techniki biurowe

2018L

Kod przedmiotu2473N1-KWTP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Tomaszewska-Adamek, ABC Word 2010 PL, t. brak, Helion, 2010, s. brak 2) W. Wrotek, ABC Excel 2010 PL, t. brak, Helion, 2010, s. brak 3) M. Groh, Access 2010 PL Biblia, t. brak, Helion, 2013, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi