Prawo administracyjne II

2018L

Kod przedmiotu2473N1-PADMII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J,, Prawo administracyjne , wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business , 2010 2) Ochendowski E. , Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. Dom Organizatora, TNOiK , 2009 3) Ura E,, Prawo administracyjne, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi