Prawo administracyjne II

2018L

Kod przedmiotu2473N1-PADMII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne , wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business , 2016 2) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, yd. Dom Organizatora, TNOiK , 2009 3) Ura E., Prawo administracyjne, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi