Prawo cywilne z umowami w administracji

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-PCUA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2012; Kubiński P., Wołoszko A., Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno 2012.
Literatura uzupełniająca
Uwagi