Prawo finansowe i finanse publiczne

2019Z

Kod przedmiotu2473N1-PFFP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gomułowicz, D. Mączyński, E. Fojcik – Mastalska, R. Mastalski, Prawo finansowe, Warszawa 2013 , t. 1, Wolters Kluwer, 2016, s. 718
Literatura uzupełniająca
Uwagi