Prawo karne dla urzędników

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-PKU
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1. Wojciech Cieślak, Prawo karne - zarys instytucji i naczelne zasady, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 2. Robert Zawłocki, Michał Królikowski, Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca
Uwagi