Postępowanie administracyjne

2019Z

Kod przedmiotu2473N1-POSTA
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski(red), M.Szubiakowski, A. Wiktorowska, 1) M. Wierzbowski (red.); M. Szubiakowski; A. Wiktorowska, 2012r., "Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi", wyd. C.H. Beck, 2) Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Skoczylas Andrzej, 2011r., "Postępowania administarcyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne", wyd. Lexis - Nexis. , C.H. Beck , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi