Przedmiot podstawowy

2018L

Kod przedmiotu2473N1-PPOW4
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ewa Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Wolters Kluwer, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi