Prawo administracyjne

2018Z

Kod przedmiotu2473N1-PRADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne , wyd. Wolters Kluwer , 2014 2) Ura E., Prawo administracyjne, wyd. Prawnicze LexisNexis , 2010 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. TNOiK "Dom Organizatora”, 2013 4) Bal-Domańska B., A. Salus A.,, Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi