Prawo Unii Europejskiej

2017L

Kod przedmiotu2473N1-PUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ.Galster (red.), 2010r., "Podstawy Prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony", wyd. TNOiK,
Literatura uzupełniająca
Uwagi