Seminarium

2019Z

Kod przedmiotu2473N1-SEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R.Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu Sp. z o.o., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi