Seminarium z pracą dyplomową

2019L

Kod przedmiotu2473N1-SEM2
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej,, t. brak , CeDeWu, 2009, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi