Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie

2017L

Kod przedmiotu2473N1-STPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającenauka adninistracii
Wymagania wstępneznajomość struktur instytucjonalnych w administracji
Opis ćwiczeńOmówienie funkcjonowania samorządu terytorialnego wybranych krajów UE: Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii,Szwecji, Stanów Zjednoczonych
Opis wykładówIdea samorządu terytorialnego w Europie. Historyczne modele rozwoju samorządu terytorialnego (omówienie tradycji napoleońskiej, germańskiej, skandynawskiej i angosaskiej). Europejskie standardy self-government. Perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego w UE. Koncepcja good governance.
Cel kształceniaWiedza komparatystyczna dotyczą ustrojów samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych
Literatura podstawowaL. Rajca (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Elipsa, 2010 r.; K. Kociubińsk (red.), Samorząd terytorialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 r.
Literatura uzupełniająca1) H. Izdebski, Historia administracji, t. , Liber, 2001, s. 2) B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, t. , WPiA UWM w Olsztynie, 2011, s.
Uwagi