Technologie teleinformatyczne

2017L

Kod przedmiotu2473N1-TTI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaCieciura M., 2006, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press&IT, Warszawa Grudzewski W. M., Hejduk I. K., 2008, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa Wrycza S., 2004, Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi