Wprowadzenie do elektronicznej administracji

2017L

Kod przedmiotu2473N1-WEA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Warsztaty
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń- praktyczny wymiar funkcjonowania e-usług: zintegrowana informatyzacja państwa - omówienie najważniejszych e-usług w dziedzinach: a) spraw administracyjnych i spraw obywatelskich b) rynku pracy c) ochrony zdrowia d) wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa e) bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego f) prowadzenia działalności gospodarczej g) prowadzenia działalności rolniczej h) rozliczania należności podatkowych względem państwa i) obsługi celnej j) dostępu do danych przestrzennych k) dostępu do danych statystycznych l) kultury i dziedzictwa narodowego - kryteria wyboru e-usług w ramach realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (2014 - 2020) - otwarty rząd: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (dostęp do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania, wsparcie innowacyjnych metod umiejętności cyfrowych - bezpieczeństwo danych gromadzonych przez instytucje publiczne - analiza potencjalnych zagrożeń i sposoby przeciwdziałania
Opis wykładów- Społeczeństwo informacyjne – definicja, strategie rozwoju; - Poziom rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i Polsce; - Perspektywy i bariery rozwoju e-administracji w Unii Europejskiej i w Polsce; - Szczegółowe uwarunkowania funkcjonowania e-administracji w Polsce: infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, informatyzacja administracji publicznej, zasoby treści internetowych (e-content); - Informatyzacja administracji publicznej: inwestycje w informatyzację, poziom kwalifikacji urzędników, zasoby treści internetowych, oferta usług administracji on-line, wskaźnik dostępności podstawowych usług administracji publicznej on-line w Unii Europejskiej (wskaźnik dostępności e-usług publicznych) i w Polsce; studia przypadków: e-ID, ePUAP, elektroniczny sąd, e-hipoteka, e-voting
Cel kształceniazaznajomienie uczestników zajęć z podstawową terminologią odnoszącą się do e-administracji (definicje, pojęcia pokrewne, geneza rozwoju cyfrowej administracji) jak również zapoznanie się ze stopniem zaawansowania procesów cyfryzacji w administracji w wymiarze praktycznym (analiza wybranych przypadków wprowadzanych nowych rozwiazań technologicznych)
Literatura podstawowaMarcin Kowalczyk "e-urząd w komunikacji z obywatelem", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009 Anna Kaczorowska "E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 Robert Perdał, "Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce", Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi